Monthly Archives: November 2015

Dobré návyky se nerodí do 2 nebo 3 roky

Tajné № 1. Dobré návyky se nerodí do 2 nebo 3 roky, a s narozením dítěte. Pokud se chystáte uklízet věci na svých místech a udržovat byt v čistotě a pořádku, to stane dospělým, každý den, bude dítě pochopit, co